Landl Formación

Intruce tu email para continuar:

Primera Parte

Respuestas
Respuestas
Respuestas
Respuestas
1
16
31
46
2
17
32
47
3
18
33
48
4
19
34
49
5
20
35
50
6
21
36
51
7
22
37
52
8
23
38
53
9
24
39
54
10
25
40
55
11
26
41
56
12
27
42
57
13
28
43
58
14
29
44
59
15
30
45
60

Preguntas de reserva

Respuestas
Respuestas
Respuestas
Respuestas
Respuestas
1
2
3
4
5

Segunda Parte

Respuestas
Respuestas
Respuestas
Respuestas
1
14
27
40
2
15
28
41
3
16
29
42
4
17
30
43
5
18
31
44
6
19
32
45
7
20
33
46
8
21
34
47
9
22
35
48
10
23
36
49
11
24
37
50
12
25
38
13
26
39

Preguntas de reserva

Respuestas
Respuestas
Respuestas
Respuestas
Respuestas
1
2
3
4
5
Primera Parte Preguntas de reserva Segundda Parte Preguntas de reserva Nota final